Παχύσαρκοι και φανατικοί καπνιστές οι Έλληνες

Μακριά από την παραδοσιακή ελληνική διατροφή βρίσκονται πια οι Έλληνες, ενώ το κάπνισμα εξακολουθεί να είναι φανατική συνήθεια των Ελλήνων, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης ΥΔΡΙΑ, που παρουσιάζονται σήμερα κατά τη διάρκεια ειδικής ημερίδας, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Από τα πρώτα ευρήματα προκύπτει ότι, ένας στους δύο άνδρες και μία στις δύο γυναίκες είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, με τους άνδρες να είναι συχνότερα υπέρβαροι, ενώ οι γυναίκες είναι συχνότερα παχύσαρκες. Τις αιτίες αυτού πρέπει να τις αναζητήσουμε μεταξύ άλλων στην προοδευτική εγκατάλειψη της σωματικής άσκησης.

Δύο στους πέντε ενήλικους μόνιμους κατοίκους της χώρας έχουν ενδείξεις παρουσίας υπέρτασης και οι ενδείξεις είναι συχνότερες στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Ο επιπολασμός της υπέρτασης αυξάνεται σημαντικά με την ηλικία και είναι ιδιαίτερα υψηλός μεταξύ των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω. Το ποσοστό των γυναικών που λαμβάνουν φάρμακα για την αντιμετώπιση της υπέρτασης είναι μεγαλύτερο από εκείνο των ανδρών.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος ΥΔΡΙΑ παρέχουν διαπιστώσεις παραγόντων κινδύνου και στοιχείων για την ιεράρχηση των αναγκών υγείας του πληθυσμού και τη διαμόρφωση προτάσεων μέτρων πολιτικής για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των σπουδαιότερων κινδύνων και θα τροφοδοτήσουν τον Υγειονομικό Χάρτη του Υπουργείου Υγείας, ώστε α) να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες για την υγεία, τη διατροφή και τη διαβίωση του πληθυσμού στη διαμόρφωση και αξιολόγηση δράσεων προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και β) να εδραιωθεί ενιαίο δίκτυο, βασισμένο στα Κέντρα Υγείας, για τη διαχρονική συλλογή δεδομένων υγείας, διατροφής και διαβίωσης.

Το έργο ΥΔΡΙΑ ξεκίνησε το 2012 και ολοκληρώθηκε το 2015, με στόχο την προσαρμογή διεθνών προτύπων και τη δημιουργία εργαλείων και μεθοδολογίας αποτύπωσης της υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα, με γνώμονα τη βελτίωση πολιτικών προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού καταγράφηκαν διάφορα κοινωνικό-οικονομικά στοιχεία και δεδομένα υγείας, και εκτιμήθηκαν διατροφικοί, ανθρωπομετρικοί και βιοχημικοί δεικτών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού, αποτελούμενο από τουλάχιστον 4.000 ενήλικες κατοίκους της Ελλάδος.
Το έργο συντονίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας και τα πρώτα αποτελέσματα αυτού του σκέλους αναμένονται το 2016.