Επικοινωνία γιατρού – ασθενή : το κλειδί στην καλύτερη θεραπεία

Η αποτελεσματική επικοινωνία γιατρού-ασθενούς είναι μια κεντρική κλινική λειτουργία στην οικοδόμηση μιας θεραπευτικής σχέσης γιατρού-ασθενούς, η οποία είναι ή θα πρέπει να είναι η καρδιά και η τέχνη της ιατρικής. Αυτό είναι σημαντικό για την παροχή υψηλής ποιότητας υγειονομικής περίθαλψης. Πολύ δυσαρέσκεια των ασθενών και πολλές καταγγελίες οφείλονται στην καταστροφή της σχέσης γιατρού-ασθενούς.

Οι επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες ενός γιατρού περιλαμβάνουν τη δυνατότητα συλλογής πληροφοριών για τη διευκόλυνση της ακριβούς διάγνωσης, την παροχή κατάλληλων συμβουλών, την παροχή θεραπευτικών οδηγιών και την καθιέρωση σχέσεων φροντίδας με τους ασθενείς. Αυτές είναι οι βασικές κλινικές δεξιότητες στην ιατρική, με τελικό στόχο την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος και της ικανοποίησης των ασθενών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Οι βασικές δεξιότητες επικοινωνίας μεμονωμένα δεν επαρκούν για τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας επιτυχημένης θεραπευτικής σχέσης γιατρού-ασθενούς, η οποία συνίσταται σε κοινές αντιλήψεις και συναισθήματα σχετικά με τη φύση του προβλήματος, τους στόχους θεραπείας και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Οι διαπροσωπικές αυτές σχέσεις βασίζονται σε αυτό : την επικοινωνιακή ικανότητα του γιατρού.

Ο απώτερος στόχος οποιασδήποτε επικοινωνίας γιατρού-ασθενούς είναι η βελτίωση της υγείας και της ιατρικής περίθαλψης του ασθενούς.

ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η καλή επικοινωνία γιατρού-ασθενούς δημιουργείται από μια καλή διαπροσωπική σχέση, διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών όταν συμπεριλαμβάνει τους ασθενείς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η καλή επικοινωνία γιατρού-ασθενούς έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στη ρύθμιση των συναισθημάτων των ασθενών, να διευκολύνει την κατανόηση των ιατρικών πληροφοριών και να επιτρέψει την καλύτερη εξακρίβωση των αναγκών, των αντιλήψεων και των προσδοκιών των ασθενών. ​​Οι ασθενείς που αναφέρουν καλή επικοινωνία με το γιατρό τους είναι περισσότερο πιθανόν να είναι ικανοποιημένοι με τη φροντίδα τους και ιδιαίτερα να μοιράζονται τις σχετικές πληροφορίες για την ακριβή διάγνωση των προβλημάτων τους, να ακολουθούν τις συμβουλές τους και να τηρούν την προβλεπόμενη θεραπεία.

Μια πιο επικεντρωμένη στον ασθενή συνάντηση έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη ικανοποίηση τόσο του ασθενούς όσο και του γιατρού.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Υπάρχουν πολλά εμπόδια για την καλή επικοινωνία στη σχέση ιατρού-ασθενούς, όπως το άγχος και ο φόβος των ασθενών, το βάρος της εργασίας των γιατρών, ο φόβος της δικαστικής προσφυγής και οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες των ασθενών.

Η συμπεριφορά αποφυγής των ιατρών

Έχουν αναφερθεί παρατηρήσεις από τους γιατρούς που αποφεύγουν τη συζήτηση σχετικά με τις συναισθηματικές και κοινωνικές επιπτώσεις των προβλημάτων των ασθενών επειδή τους επίπληξαν όταν δεν μπορούσαν να χειριστούν αυτά τα θέματα ή δεν είχαν το χρόνο να το κάνουν επαρκώς. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει αρνητικά τους γιατρούς με συναισθηματικό τρόπο και τείνει να αυξάνει την ταλαιπωρία των ασθενών. Αυτή η συμπεριφορά αποφυγής μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να μην επιθυμούν οι ασθενείς να αποκαλύψουν προβλήματα σχετικά με τη θεραπεία τους.

Αποθάρρυνση της συνεργασίας

Οι γιατροί βρέθηκαν να αποθαρρύνουν τους ασθενείς να εκφράζουν τις ανησυχίες τους και τις προσδοκίες τους καθώς και την πρόθεση των ασθενών για περισσότερες πληροφορίες. Αυτή η αρνητική επίδραση της συμπεριφοράς των γιατρών και η προκύπτουσα φύση της επικοινωνίας γιατρού-ασθενούς αποθάρρυναν τους ασθενείς να ισχυρίζονται ότι χρειάζονται πληροφορίες και εξηγήσεις. Οι ασθενείς φτάνουν να αισθάνονται αχρηστευμένοι και να μην μπορούν να επιτύχουν τους στόχους για καλύτερη υγεία. Η έλλειψη επαρκών εξηγήσεων οδηγεί σε κακή κατανόηση από τον ασθενή και η έλλειψη συναίνεσης μεταξύ ιατρού και ασθενούς μπορεί να οδηγήσει σε θεραπευτική αποτυχία.

Αντίσταση από Ασθενείς

Σήμερα, οι ασθενείς έχουν αναγνωρίσει ότι δεν είναι παθητικοί λήπτες. Μπορούν να αντισταθούν στον μονόλογο της μεταφοράς πληροφοριών από τους γιατρούς αναπαράγοντας ενεργά πληροφορίες εμπειρογνωμόνων τις οποίες και να ενσωματώσουν με τις γνώσεις τους για τη δική τους περίπτωση.