2 τεστ αριθμητικής… που θα σας τρελάνουν! Στοίχημα θα απαντήσετε λάθος…

1. Γρήγορη πρόσθεση

Προσπαθήστε να προσθέσετε τους παρακάτω αριθμούς γρήγορα.

math1

Το αποτέλεσμα; Μήπως 5.000; ΛΑΘΟΣ!

Δεν φταίτε εσείς, αλλά ο εγκέφαλός σας. Ας πάμε να το κάνουμε σιγά – σιγά

1000 + 20 = 1020 (Σωστό)

1020 + 30 = 1050 (Σωστό)

1050 + 1000 = 2050 (Σωστό)

2050 + 1030 = 3080 (Σωστό)

3080 + 1000 = 4080 (Σωστό)

4080 + 20 = 4100 (Ουπς!)

2. Ισότητα

Πιστεύετε ότι το 0,999 είναι διαφορετικό από το 1; Μήπως 0,999 = 1;

math2

Για δείτε παρακάτω…

math3