Το μυστικό της απόλυτης δέσμευσης

Στην σημερινή εποχή η έννοια της απόλυτης δέσμευσης σε ένα όνειρο ή ένα στόχο έχει χάσει τη σημασία της και έχει «μολυνθεί» με τον συμβιβασμό και την προσαρμογή. Απόλυτη δέσμευση (commitment) σημαίνει να κάνεις οτιδήποτε χρειάζεται για να πετύχεις ένα στόχο μέσα στα νόμιμα και τα ηθικά πλαίσια. Απόλυτη δέσμευση σημαίνει να πηγαίνεις στην ώρα σου στη δουλειά (ή και πιο νωρίς) και να κάνεις με θέληση ό,τι έχεις προγραμματίσει μέσα στη μέρα σου. Απόλυτη δέσμευση σημαίνει να έχεις την ικανότητα να επιμένεις στη προσπάθεια είτε τα πράγματα είναι ευνοϊκά, είτε είναι πάρα πολύ δύσκολα αλλά και στο μεσοδιάστημα.

Μαζί με την δέσμευση έρχεται και η υπευθυνότητα αλλά και το ρίσκο. Όταν έρχονται τα αποτελέσματα, τότε θα υποκινηθούν και άλλοι να μείνουν «κάτω από τη μπάρα» στη δύσκολη φάση της αλλαγής.

Η ομαδική απόλυτη δέσμευση, είναι απαραίτητη προϋπόθεση όταν μιλάμε για την επιτυχία μιας ομάδας ή μιας επιχείρησης. Είναι μια αμοιβαία σχέση που πρέπει να ισχύει για όλους μέσα στην ομάδα. Αυτό σημαίνει πως όλοι μέσα στην επιχείρηση πρέπει να είναι συντονισμένοι, κατευθυνόμενοι προς τον ίδιο στόχο και με τα ίδια κίνητρα.

Η απόλυτη δέσμευση μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα των συνεργατών και υπαλλήλων αλλά και την κερδοφορία ενώ όλη η ομάδα θα απολαμβάνει μια αίσθηση επιτεύγματος και περηφάνειας. Τελικά όλοι θα αντιληφθούν τη χαρά της κοινής επιτυχίας και αποτελέσματος.

«Οι άνθρωποι ρίχνουν το φταίξιμο πάντα στις συνθήκες για αυτό που είναι. Εγώ δεν πιστεύω στις συνθήκες. Οι άνθρωποι που πετυχαίνουν σε αυτό το κόσμο είναι αυτοί που σηκώνονται και ψάχνουν για τις καταστάσεις που τους ταιριάζουν και αν δεν υπάρχουν τότε τις δημιουργούν.»

George Bernard Shaw

«Η ποιότητα ζωής κάθε ανθρώπου είναι ανάλογη με την απόλυτη δέσμευσή του στην βελτίωση, ανεξάρτητα από το πεδίο που επιχειρεί.»