Προτάσεις ΙΣΑ για την τροποποίηση του ενιαίου κανονισμού ΕΟΠΥΥ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επαναδιατύπωσε με επιστολή του προς τον ΕΟΠΥΥ  τις πάγιες θέσεις του για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τις οποίες είναι απαραίτητη:

1. Η αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.
2. Η αξιοποίηση των διαγνωστικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
3. Η κατάργηση του clawback και του rebate.
4. Η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ.

Επιπροσθέτως σας παραθέτουμε τις προτάσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β’/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β’/11-4-2012) κοινή υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπ΄αριθμ.ΕΜΠ5 (ΦΕΚ 3054/Β΄/2012) κοινή υπουργική απόφαση.

Ειδικότερα κρίνεται αναγκαία:
1.
Α) Η υποχρέωση εκτέλεσης παραπεμπτικών εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος είτε σε δημόσια, είτε σε ιδιωτική δομή.
Β) Τα παραπεμπτικά για εξετάσεις και πράξεις που συνταγογραφούνται και είναι εντός διαγνωστικών πρωτοκόλλων να πληρώνονται χωρίς Clawback και Rebate.
Γ) Οι κλινικές θα πρέπει να αμείβονται για το σύνολο των ιατρικών πράξεων από τον Κωδικό για την Δευτεροβάθμια.
Δ) Η διαπραγμάτευση για τις αμοιβές θα πρέπει να γίνεται μέσω του Ιατρικών Συλλόγων και να ισχύει για όλους αδιακρίτως τους συμβεβλημένους, προς αποφυγή ολιγοπώλειων.
Ε) Στο άρθρο 6 να προστεθεί ότι οι συμβάσεις με τα διαγνωστικά εργαστήρια με σκοπό την παροχή προληπτικού ελέγχου θα πρέπει να γίνεται μέσω των Ιατρικών Συλλόγων.
ΣΤ) Οι θεραπευτικές πράξεις να εξαιρεθούν του rebate αυτοπαραπομπής 40%.
Ζ) Είναι ανεπίτρεπτη η υποκοστολόγηση των εξετάσεων και πράξεων. Η ανακοστολόγηση θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω προτάσεων των επαγγελματικών και επιστημονικών ενώσεων. Βάση θα πρέπει να αποτελεί το κόστος ορθολογικά οργανωμένου φορέα.

2. Να εφαρμοστεί πλήρως το ΦΕΚ Β’ 35/18-1-2015 για τα αριθμητικά όρια.

3. Ο έλεγχος για την ποιότητα των εργαστηρίων να γίνεται από τις επιτροπές του Ιατρικού Συλλόγου, ώστε να μην υπόκεινται οι φορείς σε περαιτέρω έξοδα για πιστοποίηση ISO.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ