Παγκόσμια, περιφερειακά και εθνικά επίπεδα και τάσεις της μητρικής θνησιμότητας

Είναι απαραίτητες άμεσες ενέργειες για να επιτευχθεί ο στόχος των 70 θανάτων μητέρων ανά 100.000 γεννήσεων εν ζωή σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2030

Υπόβαθρο

Ο 5ος Στόχος Ανάπτυξης της Χιλιετίας απαιτεί κατά 75% μείωση του δείκτη μητρικής θνησιμότητας (MMR) μεταξύ του 1990 και του 2015. Υπολογίσαμε τα επίπεδα και τις τάσεις της μητρικής θνησιμότητας σε 183 χώρες για να αξιολογήσουμε την πρόοδο που σημειώθηκε. Με βάση τις εκτιμήσεις του MMR για το 2015, καταρτίσαμε προβλέψεις για να δείξουμε τις απαιτήσεις για το Στόχο Αειφόρας Ανάπτυξης (SDG) για λιγότερους από 70 μητρικούς θανάτους ανά 100.000 γεννήσεις εν ζωή σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2030.

Μέθοδοι

Ενημερώσαμε τη βάση δεδομένων της Διοργανικής Ομάδας Εκτίμησης Μητρικής Θνησιμότητας του ΟΗΕ (MMEIG) με περισσότερες από 200 επιπλέον εγγραφές (ληξιαρχικές στατιστικές από ληξιαρχικά συστήματα εγγραφής, έρευνες, μελέτες ή εκθέσεις). Δημιουργήσαμε εκτιμήσεις της μητρικής θνησιμότητας και των σχετικών δεικτών με 80% διαστήματα αβεβαιότητας (UI) με τη χρήση Μπαεσιανού μοντέλου. Το μοντέλο συνδυάζει το ρυθμό της αλλαγής που συνεπάγεται από ένα πολυεπίπεδο μοντέλο παλινδρόμησης με ένα μοντέλο χρονοσειρών, για να καταγράψουμε τις αλλαγές των δεδομένων σε συγκεκριμένους ανά χώρα MMR και συμπεριλαμβάνει ένα μοντέλο δεδομένων για την προσαρμογή για συστηματικά και τυχαία σφάλματα που σχετίζονται με διαφορετικές πηγές δεδομένων.

Αποτελέσματα

Είχαμε δεδομένα για 171 από 183 χώρες. Ο παγκόσμιoς MMR μειώθηκε από 385 θανάτους ανά 100.000 γεννήσεις εν ζωή (80% UI 359-427) το 1990, σε 216 (207-249) το 2015, που αντιστοιχούν σε μια σχετική μείωση του 43,9% (34,0-48,7), με 303.000 (291.000-349.000) μητρικούς θανάτους παγκοσμίως το 2015. Η περιφερειακή πρόοδος στη μείωση του MMR από το 1990 κυμαινόταν από ετήσιο ρυθμό μείωσης 1,8% (0,0-3,1) στην Καραϊβική έως 5,0% (4,0-6,0) στην ανατολική Ασία. Οι περιφερειακές τιμές του MMR για το 2015 κυμάνθηκαν από 12 θανάτους ανά 100.000 γεννήσεις εν ζωή (11-14) για τις περιοχές υψηλού εισοδήματος έως 546 (511-652) για την υποσαχάρια Αφρική. Θα χρειαστεί επιτάχυνση της προόδου για την επίτευξη του στόχου SDG. Οι χώρες θα πρέπει να μειώσουν των MMR τους με ετήσιο ρυθμό μείωσης τουλάχιστον 7,5%.

Ερμηνεία

Παρά την παγκόσμια πρόοδο στη μείωση της μητρικής θνησιμότητας, απαιτείται άμεση ενέργεια για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου SDG το 2030, και εν τέλει την εξάλειψη της μητρικής θνησιμότητας που μπορεί να προβλεφθεί. Αν και τα ποσοστά μείωσης που απαιτούνται για την επίτευξη συγκεκριμένων ανά χώρα στόχων SDG είναι πολύ φιλόδοξα για τις περισσότερες χώρες με υψηλή θνησιμότητα, οι χώρες που κατέβαλαν συντονισμένες προσπάθειες για τη μείωση της μητρικής θνησιμότητας μεταξύ 2000 και 2010, παρέχουν έμπνευση και καθοδήγηση σχετικά με το πώς θα επιτευχθεί η επιτάχυνση που είναι αναγκαία για τη σημαντική μείωση των προβλέψιμων μητρικών θανάτων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ