Στρατηγική ηλεκτρονικής υγείας και η αναγκαία μεταρρύθμιση

Στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Στρατηγική ηλεκτρονικής υγείας και η αναγκαία μεταρρύθμιση» εξετάστηκε η αναγκαία στρατηγική για την ηλ. υγεία στη χώρα μας, καθώς και οι μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την καλύτερη αξιοποίησή της. Για το σκοπό αυτό διακεκριμένοι ομιλητές, με θεσμική αρμοδιότητα και εκτεταμένη εμπειρία, παρουσίασαν μια επιλογή από ιδιαιτέρα ενδιαφέροντα θέματα, όπως: Η εθνική στρατηγική για την ηλ. υγεία (την οποία παρουσίασε ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, Γιάννης Μπασκόζος), Το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας (Πρόεδρος ΗΔΙΚΑ, Αν. Τάγαρης), το Θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας στην κοινωνική ασφάλιση (εκπρόσωπος ΕΟΠΠΥ, Γραφείο Νομικών Υποθέσεων), η Προστασία των ευαίσθητων δεδομένων υγείας στην ηλ. υγεία (εκπρόσωπος ΑΠΔΠΧ), και η Aσφάλεια δικτύων (εκπρόσωπος ENISA).

Το περιβάλλον ιατρικής φροντίδας αλλάζει γρήγορα. Όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει σήμερα απαίτηση για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας (καλύτερες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες, συνέχεια στη φροντίδα υγείας, δυνατότητα κατ’ οίκον φροντίδας υγείας, άμεση διαθεσιμότητα ενός διά βίου ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, κλπ). Υπάρχει όμως ταυτόχρονα ανάγκη και για άμεσο έλεγχο των δαπανών υγείας. Κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο μια και η αντιμετώπιση των ασθενειών, σε έναν όλο και πιο γερασμένο πληθυσμό, γίνεται συνεχώς δυσκολότερη και δαπανηρότερη. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και ο έλεγχος των δαπανών αποτελούν συνεπώς, δυο κορυφαίες προκλήσεις στον χώρο της υγείας σήμερα. Το ερώτημα είναι: πώς θα μπορέσουν τα συστήματα υγείας να ανταπεξέλθουν στις αυξανόμενες λειτουργικές και οικονομικές αυτές απαιτήσεις, και μάλιστα κάτω από όλο και πιο δύσκολες οικονομικές συνθήκες; Η πληροφορική υγείας (e-Health) μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά σε αυτό.

Πρόσκληση για τη δημιουργία ενός «εθνικού οικοσυστήματος ηλεκτρονικής υγείας»

O Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Γιάννης Μπασκόζος, στην ομιλία του παρουσίασε τους στόχους του συνεδρίου που διοργανώνουν από κοινού το Υπουργείο Υγείας και το HL7 Hellas, και είναι να φέρει κοντά τους εμπλεκόμενους στο χώρο της Ηλεκτρονικής Υγείας στη χώρα μας και να αποτελέσει μια βάση διαβούλευσης των τάσεων και των ορθών πολιτικών εφαρμογών και υπηρεσιών στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Τόνισε ότι η αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων σε επίπεδο εφαρμογών Ιατρικής πληροφορικής, και σε επίπεδο αποτελεσματικότερης διαχείρισης των ανθρωπίνων και υλικοτεχνικών πόρων των συστημάτων φροντίδας υγείας, αναγνωρίζεται ως απαραίτητη, αν και το εγχείρημα αυτό έχει δυσκολίες. Ο κύριος Μπασκόζος αναφέρθηκε στις προσπάθειες και στις επενδύσεις που έχουν γίνει στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας στη χώρα μας, χωρίς να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά και σε άποιες επιτυχημένες προσπάθειες όπως η ηλ. συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ και το Σύστημα Ηλεκτρονικών Δαπανών του ΕΟΠΥΥ, το σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας του Υπουργείου Υγείας, επισημαίνοντας ότι η Ηλεκτρονική Υγεία σε όλες της τις εκφάνσεις έχει τεράστιο δρόμο να διανύσει ώστε να αποφέρει τα αναμενόμενα οφέλη για τον πολίτη, για τις δομές του κράτους, και για την αγορά.

Ανέφερε τις κατευθύνσεις στις οποίες θα κινηθεί το τομέας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας και το το όραμα του Υπουργείου για μια υγιή και εξωστρεφή πολιτική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας. Σε αυτό περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση ενός τεχνολογικού περιβάλλοντος το οποίο θα προκύπτει ως μια συνεργατική προσπάθεια με κύριο γνώμονα την μεγιστοποίηση της προσφοράς ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Το Υπουργείο θα αναλάβει «το ρόλο του συντονιστή, όχι στο πλαίσιο αποσπασματικών έργων, αλλά με τη μορφή ενός κεντρικού ρυθμιστή κανόνων, και πλαισίων διαμόρφωσης κριτηρίων ποιότητας και αναπτυξιακής επάρκειας φορέων οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν αυτές τις δράσεις» δήλωσε.

Ο κύριος Αναστάσιος Τάγαρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβολος της ΗΔΙΚΑ, στην παρουσίασή του μίλησε για την Ανάγκη για ένα Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας. Ανέφερε ότι η διαλειτουργικότητα είναι η ικανότητα των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών και των επιχειρησιακών διαδικασιών που υποστηρίζονται από αυτά να ανταλλάσσουν δεδομένα και να μοιράζονται πληροφορία και γνώση. Δίνοντας ένα παράδειγμα, είπε ότι διαλειτουργικότητα δεν σημαίνει όλα τα νοσοκομεία να έχουν το ίδιο πληροφοριακό σύστημα, αλλά τα συστήματα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Σχολίασε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλο ενδιαφέρον και έχει κάνει πολλά σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο διαλειτουργικότητας διαμορφώνει τα εθνικά πλαίσια διαλειτουργικότητας.

Το πλαίσιο διαλειτουργικότητας έχει πολλαπλά οφέλη, και δημιουργεί αφενός οικοσύστημα συμβατών πληροφοριακών συστημάτων και προϊόντων και αφετέρου μια βιώσιμη αγορά ιατρικής πληροφορικής με δυνατότητες εξωστρέφειας.

Τέλος, το πλαίσιο διαλειτουργικότητας αποτελεί μια αναγκαιότητα καθώς βελτιώνει τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, δεδομένου ότι βασίζεται στις ανάγκες των χρηστών, ενώ επιτρέπει στον ασθενή να έχει ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα του και να δίνει τη συγκατάθεση του στη διακίνηση των δεδομένων του.

Στη συνέχεια, η κυρία Δήμητρα Λίγγρη, Προϊσταμένη αυτοτελούς Γραφείου Νομικών Υποθέσεων ΕΟΠΠΥ, υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ, μίλησε για το Θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας στην κοινωνική ασφάλιση. Παρουσίασε το γενικό νομοθετικό πλαίσιο και τον θεσμικό ρόλο του ΕΟΠΥΥ στη διαχείριση της ηλεκτρονικής πληροφορίας και τόνισε ότι ο οργανισμός μπορεί να διαδραματίζει επιτελικό και εκτελεστικό ρόλο στην προσπάθεια του ασθενή να έχει πρόσβαση στην περίθαλψη που αναζητά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους συναρμόδιους φορείς.

Εκ μέρους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η κυρία Χαρίκλεια Ζ. Λάτσιου, ΔΝ – Δικηγόρος, Ειδική Επιστήμων ΑΠΔΠΧ, Επ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην ομιλία της για την «Προστασία ευαίσθητων δεδομένων υγείας στην ηλεκτρονική υγεία» αρχικά παρουσίασε βασικές έννοιες προσωπικών δεδομένων στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας. Στη συνέχεια κατέδειξε τις προκλήσεις που εγείρονται στην προστασία των δεδομένων υγείας στα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικής υγείας, ιδίως στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. Η αποτελεσματική προστασία των δεδομένων υγείας στα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικής υγείας απαιτεί την εγρήγορση όλων των εμπλεκομένων φορέων, υπογράμμισε.

Η κυρία Δήμητρα Λιβέρη, NIS Expert, ENISA, στην ομιλία της, παρουσίασε τον ENISA, τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Aσφάλεια των Δικτύων και της Πληροφορίας, και ειδικότερα την πρόσφατη μελέτη του με τίτλο «Cyber Security in eHealth Systems». Ως αποτέλεσμα της μελέτης αυτής συντάχθηκαν ορισμένες συστάσεις για την ασφάλεια στα ηλ. συστήματα υγείας που απευθύνονται τόσο στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τον εντοπισμό των μεγαλύτερων κινδύνων, τη σύσταση μηχανισμών αντιμετώπισης απειλών για την ασφάλεια, αλλά και ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσης, μεταξύ άλλων. Καθώς ο οργανισμός εδρεύει στην Ελλάδα, η κ. Λιβέρη απηύθυνε πρόσκληση στην κυβέρνηση να αξιοποιήσει τις συστάσεις και το έργο του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ