Ηλεκτρονική υγεία: η ισχύς εν τη ενώσει

Οι πιο σημαντικές ευρωπαϊκές και ελληνικές πρωτοβουλίες στην ηλεκτρονική υγεία αναλύθηκαν στη δεύτερη στρογγυλή τράπεζα της ημέρας, κατά τη διάρκεια της οποίας τονίσθηκε ο σημαντικός ρόλος της ηλεκτρονικής υγείας στη βιωσιμότητα και την αύξηση της αποδοτικότητας των συστημάτων υγείας. Τα οικοσυστήματα, τα δίκτυα και οι συμπράξεις καινοτομίας μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, αποφορτίζοντας τα συστήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης από τις πιέσεις που υφίστανται και βελτιώνοντας την παροχή υπηρεσιών υγείας παγκοσμίως. Απαιτούν βέβαια, όπως τόνισαν όλοι οι ομιλητές ανεξαιρέτως, τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, με πρώτο και κύριο τον ασθενή. Επιπλέον, η ηλεκτρονική υγεία και η καινοτομία μπορούν να οδηγήσουν και σε ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στην ψηφιακή αγορά.

H στρογγυλή τράπεζα, η οποία έλαβε χώρα στις 12:00-13:30 στην αίθουσα Ολυμπία 1, με τίτλο «Τρέχουσες ευρωπαϊκές και ελληνικές πρωτοβουλίες-κλειδιά στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας», διεξήχθη υπό το συντονισμό του κ. Νικόλαου Σιαφάκα, Καθηγητή Πνευμονολογίας στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το λόγο έλαβε πρώτη η κ. Χριστίνα Παπανικολάου, Βιοπαθολόγος, πρώην Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, η οποία στην ομιλία της «Τα οικοσυστήματα ηλεκτρονικής υγείας και ο ρόλος τους στη νέα ψηφιακή εποχή» αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πολιτική για την ηλεκτρονική υγεία. Η ηλεκτρονική υγεία, τόνισε η ομιλήτρια, μπορεί να αποτελέσει μοχλό αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, με στόχο τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, την αύξηση της αποδοτικότητας των συστημάτων, αλλά και την εφαρμογή πολιτικών καινοτομίας στη γήρανση και στις χρόνιες παθήσεις. Επισημαίνοντας τους τρόπους με τους οποίους η ηλεκτρονική υγεία μπορεί να βοηθήσει τα συστήματα υγείας, η κ. Παπανικολάου υπογράμμισε ότι τελικός σκοπός της όλης προσπάθειας είναι η βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών υγείας. Στη συνέχεια, η ομιλήτρια αναφέρθηκε στον αναπτυξιακό ρόλο της ηλεκτρονικής υγείας και της καινοτομίας, που μπορεί να δώσει ώθηση στην ψηφιακή αγορά και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Η ηλεκτρονική υγεία, ολοκλήρωσε την ομιλία της η κ. Παπανικολάου, βασίζεται σε οικοσυστήματα, δίκτυα και συμπράξεις καινοτομίας και μπορεί να αποτελέσει εργαλείο ριζικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών, για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, την κλινική διαχείριση της χρονιότητας, την υποστήριξη της υγιούς γήρανσης, την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων μεταξύ δημοσίων αρχών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ψηφιακής αγοράς και την αξιοποίηση της αναπτυξιακής διάστασης της καινοτομίας.

Στη συνέχεια, ο συντονιστής της συνεδρίας κ. Σιαφάκας προλόγισε την βιντεοσκοπημένη ομιλία του κ. Brian O’Connor, Προέδρου της European Connected Health Alliance, με τίτλο «Welcome to the ECHAlliance International Network of Ecosystems», αποκαλώντας τον «γκουρού των οικοσυστημάτων» και λέγοντας πως πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει συλλάβει πλήρως την αξία του ρητού «η ισχύς εν τη ενώσει». Ο κ. O’Connor περιέγραψε τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του Διεθνούς Δικτύου Οικοσυστημάτων European Connected Health Alliance, που με την ψηφιακή του πλατφόρμα συνδέει παγκοσμίως όλους τους φορείς που εμπλέκονται στο χώρο της υγείας. Αναφερόμενος στις διεθνείς συνεργασίες της ECHAlliance, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα των οικοσυστημάτων ηλεκτρονικής υγείας να αποσυμπιέσουν τα συστήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης από τις πιέσεις που υφίστανται και να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών υγείας παγκοσμίως.

Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο κ. Νίκος Μαγκλαβέρας, Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής, Εργαστήριο Η/Υ – Ιατρικής Πληροφορικής, ΑΠΘ, ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ, ο οποίος παρουσίασε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Knowledge and Innovation Communities in Active and Healthy Ageing – (KIC AHA)». KIC είναι ένα μοντέλο αυτόνομου οικοσυστήματος «αρίστων» φορέων, που αντιμετωπίζει τα κοινωνικά προβλήματα μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, εξήγησε ο ομιλητής, περιγράφοντας στη συνέχεια το EIT ΚΙC-Health, το οποίο έχει στόχο να συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας τους, να ενισχύσει την καινοτομία και, εν τέλει, να αποτελέσει τον καταλύτη που θα φέρει νέες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγείας στην Ευρώπη.

Ο κ. Θεόδωρος Βοντετσιάνος, Πνευμονολόγος, Διευθυντής eHealth Unit Νοσοκομείου «Σωτηρία», Συντονιστής Ελληνικού Δικτύου EIP on AHA, παρουσίασε την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «European Innovation Partnership in Active and healthy Ageing – EIP on AHA», μια πρωτοβουλία που ενθαρρύνει τις συνεργασίες δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής ασφάλισης. Μόνο η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων σε ένα υπαρκτό πρόβλημα μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα, σε χειροπιαστό όφελος, υπογράμμισε ο ομιλητής. Στη συνέχεια, αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές χώρες όπου έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί Καλές Πρακτικές, καθώς και στις χώρες που έχουν Κέντρα Αναφοράς, σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν ανήκει σε αυτές τις χώρες, καθώς παρότι στη χώρα μας γίνονται αξιέπαινες προσπάθειες, είναι αποσπασματικές. Κατόπιν, ο κ. Βοντετσιάνος, περιέγραψε το Ελληνικό Δίκτυο EIP on AHA, το οποίο έχει στόχο αφενός το συντονισμό των μελετών στην Ελλάδα, προκειμένου να διασφαλισθεί η ποιότητα και η διαφάνεια, αφετέρου την ευθυγράμμιση με τις δράσεις της EIP on AHA, τις συντονισμένες παρουσιάσεις στην ΕΕ και τις ενεργές συνεργασίες με άλλες περιοχές της ΕΕ.

Την ομιλία των Δρ Στεργιανής Σπύρου, Προϊσταμένης Δ/νσης Πληροφορικής της 3ης Υ.ΠΕ., και Δρ Παύλου Παπαδόπουλου, Υποδ. 3ης Υ.ΠΕ., με τίτλο «Ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό δίκτυο στον τομέα υγείας (e-health network): Οι κοινές δράσεις υποστήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα επόμενα 3 χρόνια», παρουσίασε η κ. Σπύρου. Η ευρωπαϊκή συνεργασία για την ηλεκτρονική υγεία, δήλωσε η ομιλήτρια, έχει στόχο την ενδυνάμωση του πολίτη-ασθενή και την ισότιμη πρόσβασή του στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και την ανάπτυξη μοντέλων αποδοτικότητας – αποτελεσματικότητας προκειμένου να είναι βιώσιμα τα συστήματα υγείας. Στη συνέχεια, αφού παρέθεσε τα βασικά κείμενα-αρχές για την πολιτική ηλεκτρονικής υγείας, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή περίθαλψη, που καθορίζει τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη–μέλη σχετικά με τις μετακινήσεις ασθενών-πολιτών και δείχνει τα επόμενα βήματα στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας. Η 3η Υ.ΠΕ.,  υπογράμμισε ο κ. Σπύρου, έχει ενεργό ρόλο στο Δίκτυο Ηλεκτρονικής Υγείας (eHN), εκπροσωπώντας το υπουργείο. Στόχοι του eHN στην Ελλάδα, έκλεισε την ομιλία της η κ. Σπύρου, είναι η προάσπιση των εθνικών πολιτικών υγείας για την ηλεκτρονική υγεία, η εισαγωγή βέλτιστων διεθνών πρακτικών από το εξωτερικό για τις ανάγκες του ΥΥ και των Υ.ΠΕ., η αξιοποίηση διεθνών κειμένων για την επίλυση καυτών ζητημάτων στο εσωτερικό και η διασφάλιση της συμμετοχής της Ελλάδας στις δράσεις διασυνοριακής υγείας.

Οι εργασίες της στρογγυλής τράπεζας ολοκληρώθηκαν με τον κ. Βασίλειο Ν. Θεοδώρου, Επιστημονικό σύμβουλο Υπουργού Υγείας & επικεφαλής Γραφείου Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, ο οποίος αναφέρθηκε στη «Συγκρότηση Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής υγείας στη χώρα μας». Οι μεταρρυθμίσεις έχουν στόχο να βελτιώσουν τη δημόσια υγεία και την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας και σε καινοτομίες, ξεκίνησε την ομιλία του ο κ. Θεοδώρου, στην παρούσα συγκυρία είναι ωστόσο απαραίτητη επίσης η εξοικονόμηση πόρων και η δημιουργία υπεραξίας στο δημόσιο τομέα, καθώς δεν υπάρχει πλέον ούτε χρόνος ούτε περιθώρια για υπερβάσεις στα κόστη. Ένα οικοσύστημα ηλεκτρονικής υγείας, συνέχισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, με επίκεντρο τον ασθενή, η φωνή του οποίου πρέπει απαραίτητα να ενσωματώνεται στο σύστημα. Ο κ. Θεοδώρου περιέγραψε τη δομή, τους άξονες δράσης και το νομοθετικό πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας, αλλά και τις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Η ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας είναι εθνική και ευρωπαϊκή προτεραιότητα, επεσήμανε ο ομιλητής, με κύριο στόχο τον πολίτη και την εξυπηρέτησή του μέσα στο ελληνικό και ευρωπαϊκό οικοσύστημα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ