Το θεσμικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Υπουργείο Υγείας της Αυστρίας, στη διάλεξή του για το θεσμικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσίασε το eHealth Network, το δίκτυο των 28 κρατών μελών της Ε.Ε. που έχει ιδρυθεί βάσει Οδηγίας του 2011, η οποία ορίζει τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή περίθαλψη. Τα δεδομένα της υγείας αποτελούν προσωπικά ευαίσθητα δεδομένα για την ανταλλαγή των οποίων απαιτείται υψηλό επίπεδο προστασίας, τόνισε. Και βέβαια, η ανταλλαγή δεδομένων υγείας είναι πολύ σημαντικά για το δημόσιο συμφέρον, βελτιώνοντας την πρόσβαση στις ιατρικές πληροφορίες αλλά και στην περίθαλψη, ενώ συμβάλλει στην οικονομική βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης.

Στην υλοποίηση όλων αυτών συμβάλλει η ύπαρξη του eHealth Network, με οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τα ευρωπαϊκά συστήματα και τις υπηρεσίες eHealth. Το δίκτυο αυτό επίσης, διασφαλίζει διαλειτουργικές εφαρμογές με υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και ασφάλειας και αυτές με τη σειρά τους, τη συνέχεια της περίθαλψης και την πρόσβαση σε ασφαλή, υψηλής ποιότητας φροντίδα.

Τα κράτη μέλη -υπογράμμισε ο κύριος Auer- είναι απαραίτητο να αναπτύξουν, καθένα από την πλευρά του, βιώσιμα συστήματα με κοινά μέτρα ταυτοποίησης και πιστοποίησης ώστε να διευκολύνεται η διαβίβαση των δεδομένων στη διασυνοριακή περίθαλψη.

Για τον σκοπό αυτό, μόλις τον περασμένο μήνα, υιοθετήθηκε από το eHealth Network, ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας (Refined eHealth European Interoperability Framework – ReEIF) το οποίο στηρίζεται σε τέσσερα επίπεδα διαλειτουργικότητας: το θεσμικό, το οργανωτικό, το σημασιολογικό και το τεχνικό για τα οποία είναι αναγκαίο να εκπληρώνονται ορισμένες προϋποθέσεις, αρχικά σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο θεσμικό απαιτείται σταθερή νομική βάση για την εθνική ανταλλαγή δεδομένων υγείας (αναφορικά με τη διασυνοριακή υγεία, η ΕΕ έχει ως στόχο τη δημιουργία σταθερής νομικής βάσης για την ανταλλαγή δεδομένων υγείας μεταξύ κρατών)· στο οργανωτικό, είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική ταυτοποίηση ασθενών και επαγγελματιών υγείας για τα διασυνοριακά δεδομένα· στο σημασιολογικό, απαραίτητα είναι τα πρότυπα κωδικοποίησης, ποιότητας και τα τεχνικά πρότυπα για τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων υγείας. Τέλος, όσον αφορά την τεχνική διαλειτουργικότητα στο δίκτυο ηλ. υγείας, προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη κοινών υποδομών (gateways) μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Στην Ελλάδα έχει σημειωθεί πρόοδος στην ηλεκτρονική υγεία, διαπίστωσε ο κ. Auer, συγκριτικά με την προηγούμενη επίσκεψή του, που ήταν για το eHealth Forum τον Μάιο 2014.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ