ΙΚΑ: Συντάξεις προσωρινές και με… κάθε επιφύλαξη

ÁÈÇÍÁ-ÊáôÜëçøç óôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôïõ ÉÊÁ áðü ÁÌÅÁ-Ôïõò áýîçóáí ôçí óõììåôï÷Þ óôá ôå÷íçôÜ ìÝëç.(EUROKINISSI-ÂÁÉÏÓ ×ÁÓÉÁËÇÓ)

Συντάξεις με κάθε επιφύλαξη θα εκδίδει το ΙΚΑ καθώς παραμένει αδιευκρίνιστος ο τρόπος υπολογισμού για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που κατατέθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και μετά.

Στην πράξη δηλαδή, το ΙΚΑ παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει αν θα εφαρμοστεί και πως ο νόμος Λοβέρδου – Κουτρουμάνη (3863/2010) και θεωρεί ασφαλέστερο να εκδίδει προσωρινές συντάξεις.

Με διευκρινιστικό έγγραφο που απέστειλε το ΙΚΑ προς τις υπηρεσίες του επαναλαμβάνει ότι τίθεται άμεσα σε εφαρμογή η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, έως 17 έτη σε ακραίες περιπτώσεις, για ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα που έως τις 18 Αυγούστου 2015 δεν είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Αναλυτικά προβλέπεται ότι η έκδοση οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης όλων των κατηγοριών επί αιτήσεων που έχουν κατατεθεί μέχρι και 18.8.2015 εκ μέρους των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και την ημερομηνία αυτή, θα γίνεται ανεπιφύλακτα, τόσο ως προς τις προϋποθέσεις, όσο και ως προς το χορηγούμενο ποσό.

Ειδικά επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος από ασφαλισμένους που δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον η έναρξη τοποθετείται από την 1.7.2015 και μετά, θα χορηγείται το οργανικό ποσό (και όχι το κατώτατο όριο, παρ’ όλο που μπορεί να υπολείπεται του κατώτατου ορίου) μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί διπλοσυνταξιούχων. Εάν καθορίζεται έναρξη από 1.9.2015 και εξής, η έκδοση απόφασης θα γίνεται με επιφύλαξη ως προς το χορηγούμενο ποσό.

Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος που υποβλήθηκαν από 19.8.2015 και μετά από ασφαλισμένους που θεμελίωσαν το δικαίωμα συνταξιοδότησης από την ημερομηνία αυτή και μετά θα εκδίδονται ανεπιφύλακτα. Εάν καθορίζεται έναρξη από 1.9.2015 και εξής η έκδοση απόφασης θα γίνεται με επιφύλαξη ως προς το χορηγούμενο ποσό.

Είναι φανερό ότι οι υπηρεσίες του ΙΚΑ θα προτιμούν να εκδίδουν προσωρινές συντάξεις καθώς η εγκύκλιος ορίζει πως η έκδοση αποφάσεων χορήγησης προσωρινού ποσού σύνταξης για όλες τις κατηγορίες θα γίνεται κανονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης ή την ημερομηνία έναρξης χορήγησης της σύνταξης.

Διευκρινίσεις και για τα όρια ηλικίας

Στην εγκύκλιο του ΙΚΑ υπάρχουν οι δύο πίνακες μέσω των οποίων διαχωρίζονται οι αυξήσεις των ορίων ηλικίας, ανά περίπτωση. Στον πίνακα 1 διευκρινίζεται ότι εμπίπτουν οι περιπτώσεις εκείνες ασφαλισμένων που με παλαιότερους νόμους προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης μεγαλύτερος ή ίσος με 10.500 ημέρες (ή 35 έτη) ασφάλισης. Επίσης, επηρεάζει περιπτώσεις ασφαλισμένων για τους οποίους δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Ο ίδιος πίνακας αφορά και στους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται ως σύζυγοι, γονείς ή αδελφοί ατόμων με αναπηρία, με 7.500 ημέρες ασφάλισης, κατηγορία η οποία δεν είχε όριο ηλικίας και πλέον προβλέπεται το 55ο έτος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ