Μαιευτήριο Έλενα: Μετά την κτηνίατρο που έκανε εφημερίες έκλεψαν και υπολογιστές

¢ðïøç ôïõ íïóïêïìåßïõ ìáéåõôçñßïõ "¸ëåíá ÂåíéæÝëïõ" óôïõò Áìðåëüêçðïõò, ÔåôÜñôç 29 Éïõëßïõ 2009. ÌåôÜ áðü ôï èÜíáôï íïóçëåýôñéáò ðïõ óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ðñïÝñ÷åôáé áðü ìéêñüâéï ðïõ åéóÝðíåõóå áðü ôïõò áãùãïýò êëéìáôéóôéêþí ôïõ íïóïêïìåßïõ êáé ôá áëëåðÜëëçëá êñïýóìáôá êáé óå Üëëïõò åñãáæüìåíïõò, ïé åñãáæüìåíïé æÞôçóáí íá êëåßóåé ðñïóùñéíÜ ôï íïóïêïìåßï.

Τελειωμό δεν έχουνε τα περίεργα περιστατικά τα οποία λαμβάνουν χώρα στο μαιευτήριο Έλενα καθώς μετά την αποκάλυψη ότι κτηνίατρος έκανε εφημερίες, σήμερα αποκαλύφθηκε ότι «εκλάπησαν» και υπολογιστές.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του healthreportaz.gr, σήμερα το μεσημέρι, στελέχη του νοσοκομείου ενημερώθηκαν ότι υπολογιστές του πρώην διοικητή και της πρώην αναπληρώτριας διοικήτριας ήταν «πειραγμένοι» και ότι έλειπαν σημαντικά αρχεία. Επιπλέον, οι υπάλληλοι της Γραμματείας παρατήρησαν ότι έλειπε ένας φορητός υπολογιστής περιουσίας του μαιευτηρίου, ο οποίος είχε δοθεί στον πρώην διοικητή.

Ερωτώμενος ο ιδιοκτήτης του λάπτοπ για το που βρίσκεται ο υπολογιστής, απάντησε ότι τον είχε αφήσει στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, στο οποίο επίσης ήταν διοικητής.

Το πιο περίεργο όμως της υπόθεσης, είναι ότι όταν ορισμένα από τα στελέχη του νοσοκομείου ζήτησαν να ενημερωθεί η αστυνομία για να γίνει η καταγραφή των συμβάντων, υπήρξε μεγάλη αντίδραση από άλλους υπάλληλους του νοσοκομείου.

Τα συγκεκριμένα περιστατικά έρχονται να σε μια σειρά από ευτράπελα τα οποία σημειώνονται τελευταία στο νοσοκομείο, όπως ο κτηνίατρος που έκανε επί πέντε μήνες εφημερίες στο μαιευτήριο.

Οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου, όταν ερωτήθηκαν σχετικά από τους επιθεωρητές οι οποίοι διενεργούν ένορκη διοικητική εξέταση, ισχυρίστηκαν πως έβαλαν την κτηνίατρο σε εφημερία γιατί ήταν καλή στην αρχειοθέτηση φακέλων.

Η κτηνίατρος υπηρετούσε επί 15 χρόνια στο μαιευτήριο ως υπεύθυνη τροφίμων, παρόλα αυτά όμως έκανε εφημερίες από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2015 στο παθολογικό τμήμα.

«Δεν μπορεί να συμβαίνει σε νοσοκομείο κτηνίατρος να εφημερεύει σε κλινικές. Τι να κάνει ένας κτηνίατρος σε παθολογική κλινική;» αναρωτιέται η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος ΕΙΝΑΠ.

Το πόρισμα των ελεγκτών έχει σταλεί στο νοσοκομείο «Έλενα», στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια και στο υπουργείο Υγείας, η ηγεσία του οποίου εξετάζει το ενδεχόμενο πειθαρχικών κυρώσεων στους επικεφαλής που υπέγραφαν το πρόγραμμα των εφημεριών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ